Hem     Nyheter     Ma Belle Vita     Amstaff     Hanar     Tikar     Valpar     Länkar     Kontakt
Om rasen - Rasstandard

Rasstandard för American Staffordshire Terrier


Ch. Fraja EC Winning Ticket
 
Del Otse Nango KC, New York. 1988

FCI-nummer 286
FCI-standard på engelska publicerad 1997-12-01
FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1996-09-03
Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2011-11-29

Ursprungsland/hemland: USA
FCI-klassifikation: Grupp 3, sektion 3
Helhetsintryck: American staffordshire terrier skall ge intryck av stor styrka för sin storlek. Den skall vara välbyggd, muskulös men rörlig och smidig. 
Rasen skall vara livligt intresserad av sin omgivning. Den skall vara
kompakt byggd, inte högställd eller lätt i sina linjer.
Uppförande/karaktär:
Rasens mod är välkänt.

Huvud: Huvudet skall vara medellångt och djupt.

Skallparti
Skalle: Skallen skall vara bred.
Stop: Stopet skall vara tydligt markerat.

Ansikte
Nostryffel: Nostryffeln skall vara svart.
Nosparti: Nospartiet skall vara medellångt. Det skall vara avrundat på ovansidan för att sedan avfalla tvärt under ögonen.
Läppar: Läpparna skall vara åtliggande och jämna och inte löst nedhängande.
Käkar/tänder: Saxbett. Käkarna skall vara kraftiga och välutvecklade. Underkäken skall vara stark för att god bitförmåga skall uppnås.
Kinder: Kindmuskulaturen skall vara mycket välutvecklad.
Ögon: Ögonen skall vara mörka och runda. De skall vara lågt och brett placerade. Ögonkanterna får inte vara opigmenterade.
Öron: Öronen skall vara högt ansatta. De kan vara kuperade eller okuperade. Det senare är att föredra. Okuperade öron skall vara korta och bäras som rosenöron eller halvresta. (Öronkupering är förbjuden i Sverige.)
Hals: Halsen skall vara kraftfull, något välvd och avsmalna från skuldrorna mot huvudansättningen. Den skall vara medellång och utan löst halsskinn.

Kropp
Rygg: Ryggen skall vara ganska kort och slutta något från manken mot bakdelen.
Ländparti: Länden skall vara svagt välvd.
Kors: Korset skall ha en kort och mjukt sluttande linje mot svansansättningen.
Bröstkorg: Bröstkorgen skall vara djup och bred och ha väl välvda revben. De skall vara tätt placerade och även de bakre skall vara långa.
Svans: Svansen skall vara kort i förhållande till hundens storlek. Den skall vara lågt ansatt och avsmalna till en fin spets. Den skall inte bäras rullad eller in över ryggen. Svansen skall vara okuperad. (Svanskupering är förbjuden i Sverige.)

Extremiteter

Framställ
Helhet: Frambenen skall vara tämligen brett ställda för att ge plats för en välutvecklad bröstkorg. De skall vara raka och ha god benstomme.
Skulderblad: Skulderpartiet skall vara kraftigt och muskulöst med breda sluttande skulderblad.
Mellanhand: Mellanhänderna skall vara raka.
Framtassar: Framtassarna skall vara måttligt stora, väl välvda och kompakta.

Bakställ
Helhet: Bakstället skall ha väl utvecklad muskulatur.
Has/hasled: Hasorna skall vara lågt ansatta och får varken vara inåt- eller utåtvridna.
Baktassar: Baktassarna skall vara måttligt stora, väl välvda och kompakta.
Rörelser: Rörelserna skall vara spänstiga men inte rullande eller övergå i passgång.

Päls
Pälsstruktur: Pälsstrukturen skall vara kort, åtliggande, hård vid beröring och glänsande.
Färg: Alla färger i enfärgat, flerfärgat eller fläckigt är tillåtna utom helvitt. Mer än 80 % vitt, svart med rödgula tecken (black/tan) eller leverfärgat skall inte uppmuntras.
Storlek/vikt
Mankhöjd: Mankhöjd och vikt skall stå i proportion till varandra. Hanhund: Önskvärd mankhöjd 46 - 48 cm. Tik: Önskvärd mankhöjd 43 - 46 cm

Fel: Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa och välbefinnande.
• Hängöron.
• Dåligt pigmenterad nostryffel.
• Ljusa ögon.
• Opigmenterade ögonkanter.
• För lång eller dåligt buren svans.
• Under- eller överbett.

Diskvalificerande fel: 
• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter skall diskvalificeras.

Nota bene: Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk konstruktion skall användas till avel.
Testiklar
: Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

Kennel Ma Belle Vita's | Info@mabellevitas.se | © Copyright 2017-2019